Sedekah Rutin Jum’at Mubaraq

TK Al-Irsyad Pemalang

“…Manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beri’ktikaf di masjid ini (masjid Nabawi) selama sebulan…” (HR. Thabrani di dalam al-Mu’jam al-Kabir, no. 13646).

Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Terimakasih untuk para dermawan, semoga Allah membalas dengan pahala kebaikan yang berlipat ganda. Aamiin..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *